Ikon för Rikstermbanken

traditionell försäkring

svensk term: traditionell försäkring
förklaring:

I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur försäkringstagarnas pengar ska placeras. Försäkringsbolaget måste följa vissa placeringsregler och försäkringstagaren får en garanterad ränta. Oftast lyckas försäkringsbolaget placera pengarna så att avkastningen blir högre än den garanterade räntan; överskottet delas då ut till försäkringstagarna. Detta kallas återbäring.

se även:
 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista