Ikon för Rikstermbanken

total kostnad

svensk term: total kostnad
förklaring:

Varje fond belastas med dels en årlig förvaltningskostnad (uttryckt i procent av fondförmögenheten), dels en post övriga kostnader. Tillsammans summeras de till Total kostnad. I övriga kostnader ingår courtage, leverans- och räntekostnader, premier betalda vid aktielån samt skatter. Dessa kostnader belastas fonden vid den tidpunkt då de uppstår och är inte kända i förväg. Dessa kostnader är avdragna från den kurs eller värdeutveckling som redovisas.

se även:
 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista