Ikon för Rikstermbanken

substansvärde

svensk term: substansvärde
definition:

företags tillgångars marknadsvärde minus företagets skulder

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista