Ikon för Rikstermbanken

statslåneräntan

svensk term: statslåneräntan
definition:

referensränta som räknas ut av Riksgäldskontoret och är ett veckogenomsnitt på andrahandsmarknaden av statsobligationer med en löptid på minst 5 år

anmärkning:

Statslåneräntan används vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista