Ikon för Rikstermbanken

ränterisk

svensk term: ränterisk
förklaring:

Beräknas för räntefonder. Den visar hur många procent en räntefonds värde faller om marknadsräntorna stiger med en procentenhet och vise versa. En ränterisk på 4 % innebär således att fondens värde minskar med 4 % om marknadsräntorna stiger en procentenhet.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista