Ikon för Rikstermbanken

räntefond

svensk term: räntefond
definition:

fond som placerar 100 % av fondförmögenheten i räntebärande värdepapper såsom i obligationer och statsskuldväxlar

anmärkning:

Enligt svensk skattelagstiftning är det fonder som uteslutande består av fordringar i svenska kronor. Räntefonder får alltså inte – ens tillfälligtvis – innehålla utländsk valuta eller aktierelaterade värdepapper. Däremot är det tillåtet med ränteoptioner och ränteterminer. En räntefond som består av fordringar i utländsk valuta klassificeras enligt svensk lagstiftning som en blandfond.

se även:
 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista