Ikon för Rikstermbanken

privatobligation

svensk term: privatobligation
definition:

räntebärande värdepapper som löper med fast ränta med en löptid på 2 till 10 år

anmärkning:

Den fasta räntan innebär att avkastningen kan fastställas i förväg under förutsättning att man behåller privatobligationen under hela löptiden.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista