Ikon för Rikstermbanken

premieobligation

svensk term: premieobligation
definition:

fem till tio år, långa obligationslån som ges ut av Riksgälden

anmärkning:

En premieobligation kan liknas vid ett mellanting av sparande och lotteri. Man är garanterad att få tillbaka satsade pengar, det nominella beloppet, när premien förfaller. Dessutom finns chans att vinna stora eller små vinster.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista