Ikon för Rikstermbanken

placeringsrisk

svensk term: placeringsrisk
förklaring:

Placeringsrisk och fundingrisk. När kreditinstitut placerar inlånade medel i värdepapper med fast ränta, främst statsobligationer, uppstår en placeringsrisk eftersom marknadsvärdet (kursen) på papperen sjunker om obligationsräntan höjs. Härigenom uppstår en icke realiserad förlust.

se även:
 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista