Ikon för Rikstermbanken

option

svensk term: option
förklaring:

En option ger innehavaren rättigheten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja viss egendom, – t.ex. aktier – till ett bestämt pris inom en viss tidsperiod.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista