Ikon för Rikstermbanken

omsättningshastighet

svensk term: omsättningshastighet
definition:

mått på den andel av fonden som omsatts under perioden

anmärkning:

Det beräknas som den lägsta summan av köpta och sålda värdepapper dividerat med den genomsnittliga fondförmögenheten.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista