Ikon för Rikstermbanken

nationell värdepappersfond

svensk term: nationell värdepappersfond
förklaring:

Skiljer sig från en vanlig värdepappersfond genom att placeringsbestämmelserna avviker från vad som föreskrivs i lagen om värdepappersfonder. Fonden har en friare placeringsinriktning och i vissa fall även möjlighet att ta upp lån i större utsträckning.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista