Ikon för Rikstermbanken

medförsäkrad

svensk term: medförsäkrad
definition:

den eller de personer, förutom den försäkrade, på vars ålder, hälsa eller dödsfall utbetalningen från en försäkring beror

anmärkning:

Vid gruppförsäkring brukar den försäkrades familjemedlemmar få teckna egna försäkringar; de kallas då också för medförsäkrade.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista