Ikon för Rikstermbanken

livförsäkring

svensk term: livförsäkring
definition:

försäkring där utbetalningen beror på den försäkrades ålder, hälsa eller dödsfall

anmärkning:

Livförsäkring delas in i pensionsförsäkring och kapitalförsäkring. Premien för pensionsförsäkringen är avdragsgill i deklarationen och utbetalade belopp inkomstbeskattas. Premien för en kapitalförsäkring är inte avdragsgill men utbetalade belopp är fria från inkomstskatt.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista