Ikon för Rikstermbanken

likviddag

svensk term: likviddag
definition:

den dag då likviden för värdepappersaffären ska betalas eller erhållas

anmärkning:

För affärer med värdepapper som ligger på vp-kontot är likviddagen tre dagar efter avslutsdagen. För fysiska värdepapper gäller fem dagar efter avslutsdagen.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista