Ikon för Rikstermbanken

landrisk

svensk term: landrisk
förklaring:

Beror på de ekonomiska, politiska eller geografiska förhållanden som råder i ett visst land, och som måste beaktas vid kreditgivning till landet eller enskilda låntagare där.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista