Ikon för Rikstermbanken

kort ränta

svensk term: kort ränta
definition:

ränta på ett räntebärande värdepapper med en löptid upp till ett år

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista