Ikon för Rikstermbanken

konvertibelt skuldebrev

svenska termer: konvertibelt skuldebrev
konvertibler
definition:

räntebärande skuldebrev som kan konverteras, bytas ut, till en aktie

anmärkning:

Precis som vid aktieobligationer kombinerar man obligationens trygghet (att alltid kunna få tillbaka det nominella beloppet) med aktiens möjlighet till stora kursuppgångar. Om företaget som gett ut konvertibeln skulle gå i konkurs riskerar man dock möjligheten att få tillbaka det nominella beloppet.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista