Ikon för Rikstermbanken

konsolidering

svensk term: konsolidering
definition:

skillnaden i kronor mellan marknadsvärdet av försäkringsbolagens tillgångar och det sammanlagda värdet av bolagens alla åtaganden mot försäkringstagarna

anmärkning:

Är konsolideringen positiv är alltså tillgångarna större än åtagandena till försäkringstagarna.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista