Ikon för Rikstermbanken

kapitalvinst

svensk term: kapitalvinst
definition:

i regel skattepliktig vinst som uppkommer vid försäljning av fondandelar

anmärkning:

Motsats: kapitalförlust.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista