Ikon för Rikstermbanken

köpeskilling

svensk term: köpeskilling
anmärkning:

Består av kursen multiplicerat med antal aktier. Courtage, ränta eller övriga kostnader räknas inte med i köpeskillingen.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista