Ikon för Rikstermbanken

investerarskydd

svensk term: investerarskydd
förklaring:

Om en bank eller värdepappersbolag (institut) skulle gå i konkurs har kunden rätt till ersättning om institutet inte kan lämna ut de värdepapper som tillhör kunden. Investerarskyddet ger ersättning för förlorade värdepapper och medel upp till ett värde av 250 000 kronor per kund och institut. Ersättningen beräknas utifrån det marknadsvärde som de aktuella värdepapperna hade vid konkurstillfället. För utländska banker med huvudkontor i annat EES-land som bedriver verksamhet i Sverige via filial kan andra regler för investerarskydd gälla.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista