Ikon för Rikstermbanken

insättningsgaranti

svensk term: insättningsgaranti
förklaring:

Om en bank eller ett värdepappersbolag (kreditinstitut) skulle gå i konkurs har kunden rätt att få tillbaka insatta medel upp till 250 000 kronor. Detta gäller per kund och institut och för medel på lönekonton och vanliga sparkonton men däremot inte för medel på vissa konton med speciella villkor, t.ex. konton för individuellt pensionssparande (IPS). För utländska banker med huvudkontor i annat EES-land som bedriver verksamhet i Sverige via filial kan andra regler för insättningsgaranti gälla.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista