Ikon för Rikstermbanken

inflation

svensk term: inflation
definition:

fortgående stegring av den allmänna prisnivån

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista