Ikon för Rikstermbanken

grupplivförsäkring

svensk term: grupplivförsäkring
definition:

kollektiv kapitalförsäkring för dödsfall utan sparmoment

anmärkning:

Två vanliga former av grupplivförsäkring är: kollektivavtalsgrundad tjänstegrupplivförsäkring (TGL), frivillig grupplivförsäkring.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista