Ikon för Rikstermbanken

garanterat försäkringsbelopp

svenska termer: garanterat försäkringsbelopp
garanterat belopp
definition:

det belopp som försäkringsgivaren lovar att betala ut om man har en traditionell pensions- eller kapitalförsäkring

anmärkning:

Detta belopp motsvarar i huvudsak de inbetalade premierna plus garanterad ränta.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista