Ikon för Rikstermbanken

fundingrisk

svensk term: fundingrisk
förklaring:

En höjning av det allmänna ränteläget kan öka kostnaderna för bankernas finansiering av sina obligationsportföljer, härigenom uppstår också en förlustrisk, den s.k. fundingrisken.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista