Ikon för Rikstermbanken

fondkapitalförsäkring

svensk term: fondkapitalförsäkring
definition:

kapitalförsäkring där den som sparar själv får bestämma hur pengarna ska placeras genom att välja en eller flera fonder

anmärkning:

Som fondsparare tar man själv risken för hur det går med pengarna i framtiden. Här finns inget garanterat belopp så som det finns vid traditionell försäkring.

se även:
 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista