Ikon för Rikstermbanken

fondförsäkring

svenska termer: fondförsäkring
unit linked-försäkring
förklaring:

Till skillnad från en traditionell försäkring får den som sparar i en fondförsäkring själv bestämma hur pengarna ska placeras genom att välja en eller flera fonder. Som fondsparare tar man själv risken för hur det går med pengarna i framtiden. I en fondförsäkring finns inget garanterat försäkringsbelopp så som det finns vid traditionell försäkring.

se även:
 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista