Ikon för Rikstermbanken

fondbolag

svensk term: fondbolag
definition:

aktiebolag som förvaltar förmögenheten i en eller flera fonder

anmärkning:

Enligt särskild lag får verksamhet med värdepappersfond utövas efter tillstånd och under tillsyn av finansinspektionen.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista