Ikon för Rikstermbanken

fondandel

svensk term: fondandel
förklaring:

Den som sparar i fond köper andelar i fondens tillgångar och blir därmed delägare till alla de värdepapper som fonden äger.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista