Ikon för Rikstermbanken

fond

svensk term: fond
förklaring:

En fond består av olika slags aktier eller räntebärande värdepapper. Om man sätter in pengar i en fond, innebär det att man köper andelar i fonden (fondandelar). Tillsammans med de andra fondspararna blir man ägare av hela fonden. En förvaltare sköter fonden. När fondens värde stiger eller sjunker förändras även fondandelarnas värde.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista