Ikon för Rikstermbanken

förvaringsinstitut

svensk term: förvaringsinstitut
förklaring:

Alla svenska värdepappersfonder ska ha bank eller annat kreditinstitut som förvaringsinstitut. Detta ska ta emot och förvara den egendom som fonden äger och se till att utgivning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med gällande regler.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista