Ikon för Rikstermbanken

förvaltningskostnad

svensk term: förvaltningskostnad
svensk term (avrådd): förvaltningsavgift
definition:

det pris fondbolaget tar ut för bl.a. förvaltning, administration, förvaring, rådgivning och distribution

anmärkning:

Denna kostnad är bestämd i förväg och uttrycks i procent per år. Den belastas fondens totala förmögenhet med 1/365-del dagligen och är redan avdragen från den kurs som redovisas av banken och media.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista