Ikon för Rikstermbanken

förtidskapital

svensk term: förtidskapital
definition:

del av livförsäkringssumma som försäkringstagaren/försäkrade får ut om han före 60 års ålder beviljas förtidspension enligt lagen om allmän försäkring

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista