Ikon för Rikstermbanken

försäkrad

svensk term: försäkrad
definition:

den person på vars liv eller hälsa försäkringen gäller, dvs. den person vars ålder, hälsa eller dödsfall är bestämmande för hur och när försäkringsersättning ska betalas ut

exempel:

Om du tar en privat pensionsförsäkring, är du både försäkringstagare och försäkrad. Om arbetsgivaren betalar tjänstepension för dig är arbetsgivaren vanligtvis försäkringstagare, medan du är försäkrad.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista