Ikon för Rikstermbanken

förfallodag

svensk term: förfallodag
definition:

den dag då ett räntebärande papper betalas tillbaka med nominellt belopp och eventuell avkastning

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista