Ikon för Rikstermbanken

diversifiera

svensk term: diversifiera
definition:

minska risken i en värdepappersportfölj genom att t.ex.

investera i ett flertal värdepapper utgivna av olika emittenter;

investera i både aktier och obligationer;

investera med stor geografisk spridning

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista