Ikon för Rikstermbanken

diskontering

svensk term: diskontering
definition:

omräkning av en eller flera betalningar till en tidigare tidpunkt med hänsyn tagen till en viss förräntning

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista