Ikon för Rikstermbanken

depå

svensk term: depå
förklaring:

Om man som kund vill att banken ska sköta innehavet i värdepapper kan man öppna en depå. Depåbanken bevakar då utdelningar, emissioner etc. Kunden får också ett utförligt årsbesked med fullständiga uppgifter om innehav per årsskifte och de förändringar som skett under året.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista