Ikon för Rikstermbanken

dödsfallskapital

svensk term: dödsfallskapital
definition:

försäkringsbelopp som utfaller vid den försäkrades död

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista