Ikon för Rikstermbanken

borgen

svensk term: borgen
förklaring:

Innebär att man åtar sig att betala en skuld, inklusive räntor och avgifter, i någon annans ställe om denne inte betalar långivaren. Vid den vanligaste formen av borgen, proprieborgen, går man i borgen som för egen skuld. Det innebär att man direkt kan krävas på betalning istället för låntagaren. […] Om man som borgensman blir tvungen att betala skulden istället för den ursprungliga låntagaren har man möjlighet att i sin tur kräva denne på beloppet.

Om flera personer förutom en själv har gått i borgen för någon kan banken ändå kräva att man betalar hela skulden (vid s.k. solidarisk borgen). Man har dock möjlighet att i efterhand kräva de andra borgensmännen på deras del. Man kan bara säga upp sitt borgensåtagande om långivaren går med på detta. Även om låntagaren skulle få s.k. skuldsanering är man fortfarande bunden av ditt åtagande.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista