Ikon för Rikstermbanken

betavärde

svensk term: betavärde
förklaring:

Beräknas för aktiefonder. Det visar hur känslig en fonds avkastning är för förändringar i börsindex. Fonder med betavärden under 1,0 varierar i genomsnitt mindre än index, medan det omvända gäller för fonder med betavärden över 1,0. Om exempelvis börsen faller med 5 % förväntas en fond med betavärde 0,6 falla med 3 % medan en fond med betavärde 2 förväntas falla med 10 %.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista