Ikon för Rikstermbanken

basbelopp

svensk term: basbelopp
anmärkning:

Det finns tre olika basbelopp: Prisbasbelopp: speglar den allmänna prisutvecklingen och används bl.a. för att räkna fram storleken på avdragsrätten för privat pensionssparande.

Förhöjt basbelopp: följer förändringen i konsumentprisindex fullt ut och används bl.a. vid beräkning av pensionsgrundande inkomst, en del ersättningar och inkomsttak i vissa avtalspensioner. […]

Inkomstbasbelopp: följer förändringen av inkomstindex. Används bl.a. vid beräkning av den övre gränsen för hur hög den pensionsgrundande inkomsten får vara, i den allmänna pensionen.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista