Ikon för Rikstermbanken

banksekretess

svensk term: banksekretess
anmärkning:

[Banksekretess] betyder att banken har tystnadsplikt för alla uppgifter som rör kunden. Sekretessen hindrar dock inte att banken får lämna uppgifter om kunden till andra företag som banken samarbetar med för att utföra tjänster åt kunden. Banksekretessen gäller inte heller i vissa andra fall då banken är skyldig att lämna ut uppgifter, t.ex.: till skattemyndigheten, bland annat vid kontroll av deklaration eller vid annan upplysningsskyldighet; till polis- och åklagare, när förundersökning om brott inletts samt för att förhindra och avslöja transaktioner som skulle innebära brott, t.ex. penningtvätt; om kundens tillgångar till kronofogdemyndighet inför en utmätning.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista