Ikon för Rikstermbanken

börsstopp

svensk term: börsstopp
förklaring:

All handel med värdepapper i ett bolag kan, på bolagets egna initiativ, stoppas. Det beror ofta på att bolaget har information att meddela som kan vara kursdrivande, som t.ex. ett kommande uppköp eller en stor avvikelse i resultat jämfört med tidigare lämnade prognoser. Vid ett börsstopp annulleras samtliga inneliggande order i de värdepapper som berörs av börsstoppet.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista