Ikon för Rikstermbanken

arvsvinst

svensk term: arvsvinst
definition:

överskott som uppstår när en försäkrad i en livförsäkring, utan efterlevande- eller återbetalningsskydd, avlider innan det sparade kapitalet hunnit betalats ut

anmärkning:

Det kvarvarande kapitalet, överskottet i försäkringen fördelas ut på övriga försäkringar som också saknar efterlevande- eller återbetalningsskydd.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista