Ikon för Rikstermbanken

apportemission

svensk term: apportemission
definition:

nyemission av aktier som betalas med andra tillgångar än pengar, exempelvis vid uppköp där man betalar med egna aktier

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista