Ikon för Rikstermbanken

andelsvärde

svenska termer: andelsvärde
NAV
definition:

marknadsvärdet på fondens tillgångar efter avdrag för förvaltningskostnaden och dividerat med antalet fondandelar

engelska termer: net asset value
NAV
 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista