Ikon för Rikstermbanken

allmän sjukförsäkring

svensk term: allmän sjukförsäkring
förklaring:

Är reglerad i lagen om allmän försäkring och omfattar dels ersättning för utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård, sjukhusvård m.m., dels rätt till sjukpenning och föräldrapenning.

 
källa: Svenska bankföreningen: Ordlista